Usługi

Dlaczego niezbędne jest wykonanie ogniochronnych uszczelnień dylatacji?

Dylatacje są stosowane w konstrukcjach budowlanych w celu kompensowania rozszerzalności lub wzajemnych przesunięć poszczególnych elementów. Odpowiadają one np. za kompensację rozszerzalności termicznej części budynku. Ruch ten musi być uwzględniany podczas zastosowania systemów uszczelniania dylatacji. W przypadku, gdy nie zostaną one zamknięte, w razie pożaru dym i ogień mogą przedostać się do następnej strefy pożarowej lub dalszych części budynku. Dlatego tak ważny jest wybór właściwego systemu uszczelnienia dalatacji, dostosowanego do elementów budowlanych oraz zamontowanie go w fachowy sposób.

Nasze usługi

Oferujemy kompleksowy wachlarz usług, umożliwiający zastosowanie standardowych oraz zindywidualizowanych rozwiązań przeciwpożarowych. Montujemy w sposób fachowy systemy naszej oraz obcej produkcji oraz konserwujemy już zamontowane przeciwpożarowe uszczelnienia dylatacji. Nasi doświadczeni specjaliści chętnie doradzą i pomogą Państwu odpowiedzieć na szczegółowe pytania - również na miejscu.

 

  • PYRO-SAFE Dylatacja EI 120
    Details